Условия на доставка

Общи условия за пазаруване от електронен магазин ЕМИРО на уеб сайта www.emiro-bg.com
 1. Въведение:
Прочетете внимателно тези условия, преди да използвате уеб сайта www.emiro-bg.com и електронния магазин към него. В случай, че ги използвате се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт и електронния магазин!
Настоящите Общи условия  са изготвени и приети на основание Закон за защита на потребителите /ЗЗП/, Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и другите нормативни актове,  действащи на територията на Република България.
 1. Дефиниции:
 • УЕБ САЙТ е обособено място в Глобалната мрежа, достъпно чрез унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, картина, изображения и  друга информация;
 • ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН - магазин, изграден с помощта на софтуер, регистриран и достъпен на собствен уникален адрес  в Интернет на „ЕМИРО“ ООД, чрез който неговият собственик предлага на потенциални потребители стоки и услуги от разстояние, извършва възмездно електронна търговия с тях, доставя избраните стоки и изпълнява поръчаните услуги, като в замяна получава заплащане по посочените в тези условия начини;
 • ТЪРГОВЕЦ е юридическото лице „ЕМИРО“ ООД в качеството му на продавач на стоките в електронния магазин и на доставчик на свързаните с това услуги.
 • ПОТРЕБИТЕЛ – всяко физическо или юридическо лице, което ползва уеб сайта на търговеца и неговия електронен магазин като източник на информация и за закупуване на стоки и услуги,
 • ПОРЪЧКА е заявка за доставка на набор от стоки и/или услуги, които Търговецът предлага на Потребителите в своя електронен магазин
 • СТОКА са всеки отделен продукт или услуга, които Търговецът предлага за продажба в своя електронен магазин;
 • ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА е формален документ, който регламентира отношенията между Търговеца и Потребителя по повод на всяка отделна търговската сделка между тях в електронния магазин;
 • ФОРМА ЗА ПОРЪЧКА представлява интегриран в електронния магазин документ, без приемането и попълването на който е невъзможно изпълнението на поръчките на потребителите.
 
 1. Собственик на електронния магазин:
 • Собственик на уеб сайта www.emiro-bg.com и електронния магазин към него е „ЕМИРО“ ООД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 121746328, регистрирано по ЗДДС с данъчен номер BG121746328, представлявано от Емилия Бончева – Овчарова – управител, наричано по-нататък в настоящите Общи условия - „Търговец“. Седалище и адрес на физически магазин: гр. София 1360, ул. „Обелско шосе“ 21.
 • Адрес на управление на електронния магазин: гр. София 1360, ул. „Обелско шосе" 21
 • Контакти за електронния магазин – телефон 0888 736 124, е-mail shop@emiro-bg.com.
 
 1. Характеристика на уеб сайта и електронния магазин
 • Този сайт използва бисквитки/cookies, дефинирани в раздел „Бисквитки“ долу в ляво на всеки екран на уебсайта.
 • На този уеб сайт и електронен магазин се съдържат файлове, програми, текст, картина, изображения и  друга информация за продуктите и услугите, които неговият собственик предлага на потребителите на сайта.
 • Собственикът на сайта и електронния магазин публикува кратко описание на техническите данни и изображения на продуктите, както и цена с включен ДДС за всяка от стоките, които могат да се купят.
 
 1. Регистрация:
 • Електронният магазин на „ЕМИРО“ ООД  дава възможност на посетителите да разгледат и закупят стоките и услугите, предлагани в него, като за целта е препоръчително да регистрират свой профил. Регистрацията на потребителя е от полза за неговото по-качествено обслужване в бъдеще и за улеснено извършване на бъдещи покупки. Сайтът може да бъде разглеждан от посетителите свободно и без регистрация. Всеки посетител, желаещ да направи покупка, е длъжен да попълни информационна форма за поръчка, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протокол за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.
 • Съгласие от Потребителя – с отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“ Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.
 • Поверителност на личните данниусловията са описани в раздел „Лични данни в долния десен ъгъл на всеки екран на сайта.
 1. Поръчка
Потребителите на електронния магазин „ЕМИРО“ ООД имат на право да поръчват всички стоки и услуги, предлагани на уеб сайта www.emiro-bg.com. Регистрацията в сайта не е задължителна. Поръчката на стоки по този начин предвижда задължение за Потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в настоящите Общи условия.
За да се направи поръчка през сайта на „ЕМИРО“ ООД е необходимо следното:
 • Да се избере стока или услуга от категориите, представени в раздел „Продукти” на сайта или чрез използване на търсачката. Някои стоки имат опции за размер. За да се разгледат опциите следва да се натисне бутона „Разгледай“ и след това да се избере желания размер на продукта.
 • За добавяне на дадена стока или услуга към поръчка /виртуална кошница за пазаруване/, следва да се натисне бутона „Поръчай“ (поръчка със задължение за плащане)”, находящ се под  всяка стока. Може да се добавят неограничен брой стоки към всяка една поръчка /кошница/.
 • В горната дясна част на сайта се вижда бутон „Моята кошница”. До него вдясно е изписан броят на добавените в кошницата продукти. От тук по всяко време преди потвърждение на поръчката може да се разглеждат и променят стоките в текущия списък. На това място се задава и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо стоката да се добавя няколкократно в количката.
 • В случай, че Потребителят затвори сайта www.emiro-bg.com, списъкът на стоките, включени в поръчка, която не е потвърдена от Потребителя се изтрива от кошницата.
 • За изпращане на поръчката е необходимо да се натисне бутона „Моята кошница”. На страницата се появява текущият списък с продукти, налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена.
 • На страницата има бланка за избор на начин на плащане и за попълване с Вашите данни за доставка. Задължително се попълват данните на Потребителя - две имена, телефон за връзка, e-mail и се избира начин на доставка – до избран офис на куриерска фирма „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ или до адрес на Потребителя. При доставка до адрес на Потребителя се въвежда задължително точен адрес за доставка.
 • Цената за доставка се определя от куриера, извършващ транспортната услуга. Същата зависи от размера и тежестта на пратката. Цената за доставка се заплаща на куриера при получаване на поръчката.
 • В случай на съгласие с настоящите „Общи условия“ и „Политиката за поверителност“, се натиска бутонът „Напред”.
 • На екрана се появява окончателният изглед на поръчката с посочени цени и стойност на стоките.
 • В случай на желание за потвърждение на поръчката, следва да се натисне „Поръчай”.
 • При извършване на поръчка в електронния магазин, Потребителят влиза в договорни отношения с "ЕМИРО" ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона "Поръчай", потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Моята кошница” при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила.
 • На посочения от Потребителя e-mail той ще получи потвърждение, че поръчката е получена от Търговеца.
 • В срок до 2 работни дни Потребителят ще получи информация от Търговеца по телефон или e-mail за детайлите и етапите по изпълнение на поръчката.
 • При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, "ЕМИРО" ООД има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, "ЕМИРО" ООД може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната.
 1. Задължения на страните
„ЕМИРО“ООД се задължава:
 • да прехвърли на Потребителя собствеността на поръчаните от него стоки;
 • да достави в срок поръчаните стоки;
 • да полага добросъвестно грижи за изпълнение на поръчките и за след продажбеното обслужване на Потребителя.
Потребителят се задължава:
 • да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
 • да плати цената на стоките;
 • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоките;
 • да получи поръчаните стоки.
 • да не подава фиктивни заявки или друга информация;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
 • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.
 1. Цени и начин на плащане
Всички цени са в български левове с ДДС. Към момента магазина не доставя извън рамките на Република България.
Указаните в електронния магазин цени на отделните стоки и услуги са за единично количество и са с безплатна доставка на територията на Република България за поръчки над 150 лева с ДДС.
Дължимата от Потребителя цена е посочената в поръчката за закупуване на стоката към момента на подаването на същата по начина описан по-горе.
Цената и разходите по доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
 • в брой на куриера при получаване на стоката от Потребителя или от трето лице от името на същия;
 • По банков път – в този случай Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока съгласно потвърдена поръчка и изпратена от Търговеца проформа фактура на имейла на Потребителя. Като основание за плащане се посочва номерът на поръчката, генериран при изпращането й и/или номерът на проформа фактурата. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочена в Проформа фактурата банкова сметка на Търговеца, поръчката ще бъде автоматично анулирана.
 1. Доставка и предаване на стоката
Заявената за покупка стока се доставя от куриерска фирма на посочения от Потребителя адрес за доставка. Срокът за предаване на стоката от Търговеца на куриерската фирма е до 5 работни дни. Посоченият срок за доставка започва да тече:
 • при плащане с пощенски паричен превод /в брой на куриерската фирма/ – от момента на сключване на договора, т.е. след финализиране на поръчката;
 • при плащане по банков път – след постъпване на платената сума по сметката на Търговеца.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
Стоките се доставят с помощта на куриерска фирма „Еконт“ и съгласно техните общи условия и срокове за доставка. Стоките се предават на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същите от името на Потребителя.
Стоките се предават след заплащане на дължимата цена и разходите по доставката.
При предаване на стоките Потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи.
При отказ за получаване на поръчаните стоки извън случаите по т.10, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Потребителят е длъжен да обезщети Търговеца за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поеме всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
10. Отказ от получаване на поръчаните стоки
Потребителят има право да откаже получаването на поръчаните от него стоки, когато те са му доставени при едно от следните обстоятелства:
 • доставената стока явно не съответства на поръчаната от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед,  като при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Потребителят може да поиска доставената му стока да бъде заменена с поръчаната без да заплаща допълнителни разходи;
 • при транспортирането стоката е повредена;
 • цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена на поръчката;
 • Търговецът не е спазил срока за доставка, а именно не е предал в срок стоките на спедиторската компания. Търговецът не може да отговаря за щети при не доставени в срок стоки или за доставени стоки с дефекти от страна на спедиторската компания, като Потребителят си запазва правото да върне стоката при наличие на такива обстоятелства. Отказ за получаване на стоката при условията на предходното изречение е недопустим след подписване на придружаващите я документи.
„ЕМИРО“ООД действа в съответствие с международните стандарти и местни разпоредби за връщане и отказ на поръчка, регулирани от Европейския потребителски център и Комисията за защита на потребителите в България. Съгласно чл.50 от ЗЗП всеки наш клиент може да върне получената стока по негова поръчка, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата наприемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от
превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:
 • когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
 • при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;
 • при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през
определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, на приемане на първата стока.
За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Търговеца
като изпрати информация съгласно стандартния формуляр за отказ - Приложение 6 към ЗЗП, а именно:
 
 • ЕМИРО ООД
Гр. София, ул. Обелско шосе 21
Тел. +359 888 736 124
e-mail: shop@emiro-bg.com
 
С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/за предоставяне на следната услуга
 1.  
 2.  
 
Поръчано на: .......................................................................................................
Получено на:...........................................................................................................
 
–Име на потребителя/ите........................................................................................
– Адрес на потребителя/ите.......................................................................................
 • -Телефонен номер на потребителя/ите ......................................................................  –E-mail на потребителя/ите.......................................................................................
  – Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
  – Дата
-Причина:/посочва се по желание, само за информация на Търговеца/
 
Информацията за отказ следва да бъде изпратена по следния начин:
 1. Писмо, изпратено по пощата на хартиен носител на адрес: гр. София 1320, ул. „Шипка“ 4.
 2. Писмо, изпратено на електронната ни поща: shop@emiro-bg.com.
Търговецът ще изпрати на електронната поща на Потребителя съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно да се изпрати съобщението за упражняване право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
 
Действие на отказа.
Ако Потребителят се откаже от договора, Търговецът ще му възстанови всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Търговеца), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Търговецът е информиран за решението за отказ от договора.
Възстановяването се извършва като се използва същото платежно средство,
използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако последниятизрично не се съгласи за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви допълнителни разходи за Потребителя.
Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не получи доказателства, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Потребителят поема преките разходи по връщане на стоките.
Потребителят следва да се съобрази със следните изисквания с оглед приемане от „ЕМИРО“ ООД на върната стока в 14-дневен срок:
 • За да може Потребителят да върне стоките, трябва да изпрати формуляра за отказ както е описано по-горе;
 • При приемане на стоките от страна на служител на „ЕМИРО“ ООД, ако се установи разминаване с информацията, която е подадена в писмен вид чрез формуляра за връщане, то „ЕМИРО“ ООД има правото да откаже приемането на върнатата стока.
 • При установяване на нарушения само на търговската опаковка, „ЕМИРО“ ООД има правото по чл. 55 ал.4  да върне 90% от стойността на продукта/ите.
 
 1.  Сервизно обслужване - гаранционен срок и рекламации
Всички стоки, предлагани в електронния магазин на „ЕМИРО““ ООД, са нови и се продават в оригиналната си опаковка.
Условията за гаранция и рекламация на стоки в България се урежда от действащото законодателство.
Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период, поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали или компоненти. В случай на дефект на стока, КОЯТО ПОДЛЕЖИ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, разходите и рисковете за доставка до и от сервиза са за сметка на Потребителя.
Срокът за извършване на ремонт е30 дни от датата на постъпване на продукта в сервиза. Задължително е уредът да бъде придружен от валидна гаранционна карта* и документ за покупка**.
*Валидна гаранционна карта е правилно и пълно попълнена гаранционна карта.
** Документ за покупка е касова бележка, фактура или квитанция за наложен платеж удостоверяващ датата на покупката.
 
 1. Интелектуална собственост
Цялото съдържание на сайта, включващо снимки, графики, текстове, дизайни и пр. са собственост на „ЕМИРО““ ООД. Всяко използване на изброените по неизчерпателен начин по-горе материали включително модификация, репродукция и дистрибуция или сравнение без писменото разрешение на „ЕМИРО““ ООД се наказва по предвидени от закона начини.
 
 1. Общи разпоредби
Търговецът си запазва правото да променя цените и Общите условия.
В случай на поръчка на стока, чиято цена е била междувременно променена, получателят ще заплати цената на стоката, която е била в момента на поръчката.
Продуктовите снимки в сайта са илюстративни. Възможни са разлики във визиите на продуктите.
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и на основание промени в законодателството.
В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Търговецът има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.